Ponad 60 wystaw tematycznych trzy okresy w histori More than 60 Thematic Exhibitions three periods in history

Galeria Wystaw Tematycznych
Podziemne Trasy Szczecina
to ponad 60wystaw na Trzech Trasach Tematycznych w cenie jednego biletu
 to prawdziwy wehikuł czasu - ruszaj z nami w podróż 

WYSTAWY STAŁE:

Nasze stałe wystawy tematyczne, ich autorzy oraz właściciele eksponatów:

1.       „ Mundury Raf-u polskie, norweskie i angielskie” - Agnieszka Fader i Jerzy Rozpondek

2.       „Polskie wojsko na obczyźnie podczas II wojny światowej” - Agnieszka Fader i Jerzy Rozpondek

3.       „Bojownicy o niepodległość Polski”- Jerzy Rozpondek

4.       „ Józef Piłsudski i jego żołnierze” - Jerzy Rozpondek

5.       „Niemieckie pociski przeciwlotnicze” Agnieszka Fader i Mirosław Huryń

6.       „ Niemieckie znaleziska z czasów II wojny światowej” Agnieszka Fader i Mirosław Huryń

7.       „ Historia U-bootów w Stettinie” Agnieszka Fader i Jerzy Rozpondek

8.       „ Pamiątki z życia codziennego po starym Szczecinie” Agnieszka Fader

9.       „ Wywózka ludności niemieckiej” Agnieszka Fader

10.   „Żołnierz rosyjski w PRL” Agnieszka Fader i Jerzy Rozpondek

11.   „Fiat 126 P – Maluch” – Agnieszka Fader

12.   „Kamiński z Top Gun” – Jerzy Rozpondek

13.   „ZSMP i przodownicy pracy w PRL ” Agnieszka Fader i Marianna Młynarczyk

14.   „ Podziemna literatura- przykłady polskie i niemieckie” Agnieszka Fader

15.   „Rekonstrukcja życia w schronie II Wojna światowa” Agnieszka i Andrzej Fader

16.   Mural „W pokoju mężczyzn” Agnieszka Fader i Zoriana Kovalchuk, Małgorzata Villemoz

17.   Mural „ W pokoju kobiet” Agnieszka Fader i Zoriana Kovalchuk

18.   „ Poza kadrem” zdjęcia z planu filmu „Wielka ucieczka na północ” Marcin Bielecki

19.   Na trasie wystaw „II wojna światowa” zobaczymy zdjęcia aktorów Teatru Współczesnego ze spektaklu „Eine kleine” fot. Jarek Romacki

20.   „ Plan zdjęciowy z filmu Wielka ucieczka na północ” Agnieszka i Andrzej Fader

21.   „ Systemy forteczne w Szczecinie” Ryszard Kotla z książki „Bastiony, forty, bunkry”

22.   „ Wywózka ludności polskiej w czasach okupacji” Agnieszka i Andrzej Fader

23.   „ Wagon” instalacja Zdzisław Wesołowski,  Agnieszka i Andrzej Fader

24.   „ Czekając w tunelu” instalacja - Agnieszka i Andrzej Fader

25.   „ Stary Szczecin zdjęcia z opisem” Roman Czejarek

26.   „ Oko czasu” – Andrzej Fader

27.   „Wystawa o polskich pracownikach przymusowych” Fundacja Polsko- Niemieckie Porozumienie

28.   „Polscy pracownicy przymusowi” Agnieszka Fader

29.    Mural 3D „Zbombardowany Szczecin” Mr Max

30.   „Tablica zniszczeń” Agnieszka Fader i Andrzej Fader

31.   „ Matrix w schronie” Agnieszka i Andrzeja Fader

32.   Instalacja UV „Wywózki ze Szczecina” Agnieszka Fader

33.   Zdjęcia wielkoformatowe „Wielka ucieczka na północ” Andrzej Fader

34.   „Szczecin w obiektywie Krystyny Łyczywek” - Krystyna Łyczywek

35.   „Szczecin dziś” - Andrzej Fader

36.   „Repatrianci” Agnieszka i Andrzej Fader

37.   Przygotowanie wystaw „Rekonstrukcja schronu z czasów PRL na trasie wystaw Zimna wojna” - Agnieszka i Andrzej Fader

38.   „Blokowisko” Jan Szewczyk i Małgorzata Vuillemoz

39.   „Solidarność w Szczecinie” Agnieszka Fader i Wojciech Woźniak

40.   „Punkt żywienia”  Agnieszka Fader

41.   „Mieszkanie Ryszarda Koniecpolskiego” Agnieszka i Andrzej Fader

42.    „Świat kobiet w PRL ” gablota - Agnieszka Fader

43.   „Świat mężczyzn w PRL” gablota- Agnieszka Fader

44.   Graffiti „ Anty-PRL” - Agnieszka Fader

45.   „Kosz propagandy” - Andrzej Fader

46.   Instalacja „ Największa puszka paprykarza - dasz radę ” - Agnieszka i Andrzeja Fader

47.   „Wiskord historia kolorowej taśmy” - Agnieszka i Andrzej Fader

48.   Instalacja „ Przytul Misia” - Małgorzata Vuillemoz 
49. Polski Fajans z Włocławka - Krzysztof Osiecki i Agnieszka Fader
50. Subkultury w PRL, Jarocin - Agnieszka Fader i Andrzej Fader
51. Historia jednej z niechcianych piosenek "Dentysta sadysta" -  Agnieszka Fader i Andrzej Fader

52. Wolność słowa / Prokuratura w PRL-u -  Krzysztof Osiecki i Agnieszka Fader,  Małgorzata Vuillemoz

53. Plansza - wycieczki w PRL-u Agnieszka Fader

54. Wystawa pocztówek z PRL-u  - Agnieszka Fader

54. Sowieckie Garnizony w Szczecinie czasu PRL- u  - Agnieszka Fader

56. Socrealizm - przykłady w Szczecinie czasu PRL-u -Agnieszka Fader

57. Komisariat z aresztem  - represje wobec przeciwników systemu - Agnieszka i Andrzej Fader

58. "Smerfy" i "Gumy Kaczor Donald" wspomnienie z dzieciństwa - Agnieszka Fader

59. "Skup butelek Pepsi-Cola" Agnieszka i Andrzej Fader

60. Wystawa prac Vovy Tseslera cześć wystawy "Hitlerkaputin"

61. Wystawa pocztówek wojennych z Ukrainy - Valeriia Isichenko

62. Wystawa opakowań czekolad z bloku sowieckiego - Agnieszka Fader


Wszystkie eksponaty są wynikiem 20 lat zbierania i nabywania ich przez nas. Niektóre są darami od Szczecinian i osób z innych stron Polski i świata. Dziękujemy. 


Na trasie II wojna światowa widzimy zdjęcia aktorów Teatru Współczesnego w Szczecinie, występujących gościnnie w spektaklu „Eine kleine” Artura Daniela Liskowackiego:

Maria Dąbrowska, Grażyna Madej, Beata Zygarlicka, Arkadiusz Buszko, Adam Kuzycz-Berezowski, Wojciech Sandach, Przemysław Walich

Na trasie „Selfie z PRL-em” widzimy wizerunki Przemysława Żychowskiego (z Teatru Lalek Pleciuga)  i Grażyny Czarneckiej  (aktorki amatorskiej i mima). 

Zapraszamy do wizyty. Oj warto !

ENGLISH:

PERMANENT EXHIBITIONS

Our permanent thematic exhibitions, their authors and owners of the exhibits:

1. „Polish, Norwegian and English Royal Air Force uniforms" - Agnieszka Fader and Jerzy Rozpondek

2. „The Polish Army in Exile during World War II" - Agnieszka Fader and Jerzy Rozpondek

3. „Fighters for the independence of Poland" - Jerzy Rozpondek

4. „Józef Piłsudski and his soldiers" - Jerzy Rozpondek

5. „German anti-aircraft missiles" - Agnieszka Fader and Mirosław Huryń

6. „German finds from the Second World War" - Agnieszka Fader and Mirosław Huryń

7. „The history of the submarines in Szczecin" - Agnieszka Fader and Jerzy Rozpondek

8. „Souvenirs from everyday life in old Szczecin" - Agnieszka Fader

9. „The resettlement of the German population" - Agnieszka Fader

10. „A Soviet soldier in the Polish People's Republic" - Agnieszka Fader and Jerzy Rozpondek

11. „Fiat 126 P - Maluch" - Agnieszka Fader

12. „Kamiński - Top Gun" - Jerzy Rozpondek

13. „The ZSMP and the workers' leaders in the People's Republic of Poland" - Agnieszka Fader and Marianna Młynarczyk

14. „Underground literature - Polish and German examples" - Agnieszka Fader, Wojtek Woźniak

15. „Reconstruction of life in the air raid shelter of World War II" - Agnieszka and Andrzej Fader

16. Mural „In the men's room" - Agnieszka Fader and Zoriana Kovalchuk, Małgorzata Vuillemoz

17. Mural „In the women's room" - Agnieszka Fader and Zoriana Kovalchuk , Małgorzata Vuillemoz

18. „Beyound the frame" - Marcin Bielecki from the set of The Great Escape to the North

19. On the way to the „Second World War" exhibition, we see photos of the actors from the Contemporary Theater from the play Eine kleine.

20. „Set from the film The Great Escape to the North" - Agnieszka and Andrzej Fader

21. „Fortification systems in Stettin" - Ryszard Kotla from the book Bastions, Fortresses, Bunkers

22. „Deportation of the Polish population during the occupation" - Agnieszka and Andrzej Fader

23. „Wagon" installation - Zdzisław Wesołowski, Agnieszka and Andrzej Fader

24. Installation „Waiting in the Tunnel" - Agnieszka and Andrzej Fader

25. „Old Szczecin Photos with Descriptions" - Roman Czejarek

26. „Eye of Time" - Andrzej Fader

27. „Exhibition on Polish Forced Laborers" - Polish-German Understanding Foundation

28. „Polish Forced Laborers" - Agnieszka Fader

29. 3D mural „Bombarded Szczecin" - Mr. Max

30. „Table of Destruction" - Agnieszka Fader and Andrzej Fader

31. „Matrix in the air raid shelter" - Agnieszka and Andrzej Fader

32. UV installation „Spoils of war from Stettin” - Agnieszka Fader

33. Large format photographs „The Great Escape to the North" - Andrzej Fader

34. „Szczecin through the lens of Krystyna Łyczywek" - Krystyna Łyczywek

35. „Szczecin today" - Andrzej Fader

36. „Repatriants" - Agnieszka and Andrzej Fader

37. Preparation of the „Reconstruction of a Bunker in the Time of the Polish People's Republic" exhibitions on the route of the „Cold War" exhibitions - Agnieszka and Andrzej Fader

38. „Blokowisko" - Jan Szewczyk, Małgorzata Vuillemoz

39. „Solidarność in Stettin" and "Events in December 70" - Agnieszka Fader and Wojtek Woźniak

40. „Zomo", „Kuklinski", „Shipyard worker" - Agnieszka Fader and Jerzy Rozpondek

41. „Food distribution" - Agnieszka Fader

42. „Ryszard Koniecpolski's apartment" - Agnieszka and Andrzej Fader

43. Showcase „The World of Women in the People's Republic of Poland" - Agnieszka Fader

44. „The world of men in the People's Republic of Poland" - Agnieszka Fader

45. „Civil defense - a medical brigade in action" - Agnieszka and Andrzej Fader

46. ​​Mural „Anti-People's Republic of Poland" - Agnieszka Fader

47. „Basket of Propaganda" - Andrzej Fader

48. Installation „The largest can of pepper fish pate ” (Paprykarz szczeciński) - Agnieszka and Andrzej Fader

49. „Wiskord, the history of the colored ribbon" - Agnieszka and Andrzej Fader, Małgorzata Vuillemoz

50. Installation „Bear Hug" - Małgorzata Vuillemoz
51. Polish Faience from Włocławek - Krzysztof Osiecki and Agnieszka Fader

52. Subcultures in communist Poland, Jarocin - Agnieszka Fader and Andrzej Fader

53. History of one of the unwanted songs "Dentist Sadist". - Agnieszka Fader and Andrzej Fader

54. Freedom of speech / Prosecution in PRL - Krzysztof Osiecki and Agnieszka Fader, Małgorzata Vuillemoz

55. Board - trips in the People's Republic of Poland Agnieszka Fader

55. Exhibition of postcards from the People's Republic of Poland - Agnieszka Fader

56. Soviet garrisons in Szczecin during the communist era - Agnieszka Fader ; Socialist Realism - examples in Szczecin 

57. Commissariat with arrest - repressions against opponents of the system - Agnieszka and Andrzej Fader

58. "Smurfs" and "Donald Duck gums" childhood memory - Agnieszka Fader

59. "Buying Pepsi-Cola bottles" Agnieszka and Andrzej Fader

60. Exhibition of works by Vova Tsesler part of the "Hitlerkaputin" exhibition

61. Exhibition of war postcards from Ukraine - Valeriia Isichenko

62. Exhibition of chocolate packaging from the Soviet bloc - Agnieszka Fader

 Sound and radio plays at exhibitions, ideas and developments - Agnieszka and Andrzej Fader

Editing and sound design - Andrzej Fader

Light in the exhibitions - Andrzej Fader

Development of information boards and creation of exhibition graphics - Agnieszka and Andrzej Fader

We invite you to visit us. It is worth it!