NOWA OFERTA 2021 !
Oferta dla grup , na zmniejszenie kosztów , zwiedzanie samodzielne bez naszego przewodnika , czas pobytu i samodzielnego zwiedzania wystaw ok. 1,5 h


1. Grupa zorganizowana od 15 os. - 35 os./cena za 1 os. 

Bilet normalny 25 zł, Bilet ulgowy - 22 zł

2. Grupa zorganizowana od 36 os. - 50 os./cena za 1 os. 

Bilet normalny  23 zł , Bilet ulgowy - 20 zł

3. Grupa zorganizowana od 51 os. - 70+ os./cena za 1 os.

Bilet normalny - 20 zł Bilet ulgowy - 18 złOFERTA GRUPOWA
 zwiedzanie z naszym przewodnikiem:

W związku z zagrożeniem epidemicznym niektóre informacje mogą być nieaktualne, prosimy o kontakt mailowy przed przyjściem.

II. OFERTA DLA GRUP  JEDNA TRASA:
"II WOJNA ŚWIATOWA" albo
trasa wystaw : "ZIMNA WOJNA
" +
" Selfie z PRL-em"  
 

jedna godzina , jedna z tras wystaw

Bilet ulgowy przysługuje:  uczniom, studentom do 26 lat, dzieciom od 6 lat, rencistom, emerytom. Dzieci do 5 roku życia zwiedzają gratis. Czas trwania oprowadzania po wystawach z naszym przewodnikiem i ze ścieżką dźwiękową (audio komentarz) 1 h

1. Grupa zorganizowana od 15 os. - 35 os./cena za 1 os. 

Bilet normalny  30 zł,  Bilet ulgowy - 25 zł 

2. Grupa zorganizowana od 36 os. - 50 os./cena za 1 os. 

Bilet normalny  28 zł , Bilet ulgowy - 23 zł 

3. Grupa zorganizowana od 51 os. - 70+ os./cena za 1 os.

Bilet normalny - 25 zł Bilet ulgowy - 20 zł

III. NOWOŚĆ dla grup !!

1,5 h trasy wystaw / zwiedzania z przewodnikiem i ścieżką dźwiękową (audio komentarz) 

TRASA: "II WOJNA ŚWIATOWA" 1 h + trasa: "ZIMNA WOJNA" 0,5 h albo "Selfie z PRL-em"

4. Grupa zorganizowana od 15 os. - 35 os./cena za 1 os. 

Bilet normalny - 38 zł,  Bilet ulgowy - 29 zł

5. Grupa zorganizowana od 36 -50 / cena za 1 os

Bilet normalny - 34 zł,  Bilet ulgowy - 30 zł

6. Grupa zorganizowana od 51- 70 os. +/cena za 1 os

Bilet normalny - 30 zł ,  Bilet ulgowy - 27 zł  

IV. DWIE TRASY: "II WOJNA ŚWIATOWA" + trasa: "ZIMNA WOJNA" + "Selfie z PRL-em"

Czas trwania zwiedzania z przewodnikiem i ze ścieżką dźwiękową (audio komentarz) 2 h

7. Grupa zorganizowana od 15 os. - 35 os/cena za 1 os..

Bilet normalny - 44 zł , Bilet ulgowy - 35 zł

8.  Grupa zorganizowana od 36 os. - 50 os./cena za 1 os.

Bilet normalny - 37 zł,  Bilet ulgowy - 32 zł  7.

9. Grupa zorganizowana od 51 do 70 os. +/cena za 1 os. 

Bilet normalny - 32 zł, Bilet ulgowy - 29 zł

Komentarz przewodnika :

Dopłata za komentarz przewodnika : od 70 zł (cena do uzgodnienia w zależności od dyspozycyjności naszych przewodników)

Dopłata za przewodnika obcojęzycznego :

- 120 zł jedna trasa /jedna grupa  w językach obcych ; 70 zł po polsku

- 160 zł dwie trasy / jedna grupa  w językach obcych ; 

IV.  NOWOŚĆ !! dla grup od 15 osób  

" Zwiedzanie z dreszczykiem " to przejście schronu  tylko z latarkami. Emocje gwarantowane! To zwiedzanie tylko z przewodnikiem.

Czas przejścia:  1 godzina. Cena jak za 1 h zwiedzania.


GREAT DEAL 2021 !

New offer for  groups, for cost reduction,  no guide/ self-guided tour) , duration approx. 1,5 hrs

1. Groups from 15 to 35 participants

1 Person 25 PLN / Discount 22 PLN

2. Groups from 30 to 50 participants

1 Person 23 PLN / Discount 20 PLN

3. Groups from 51 to 70 participants

1 Person 20 PLN / Discount 18 PLN


GROUPS OFFER guiding tour with our guide: 

Due to the epidemic threat, some information may be out of date, please contact us before arrival.

II. Offer for groups One Route:  "WORLD WAR II" or "COLD WAR " + "Selfie with  Polish Communism"  Duration 1 hrs. guiding tour + sound frame (tape commentary from loudspeakers): 

Discount tickets: Children from 6, Students till 26, scholl childern till 18.

Children under 5 free.

1.Groups from 15 to 35 participants 

Tickets Adults - 30 PLN,  Discount Tickets - 25 PLN

2. Groups from 36 to 50 participants 

Tickets Adults - 28 PLN, Discount Tickets - 23 PLN

3. Groups from 51- 70 + participants 

Tickets Adults - 25 PLN,  Discount Tickets - 20 PLN

III.  NEW !!! for GROUPS

1,5 hrs Two Routes: "WORLD WAR II" 1 hrs. and "COLD WAR"  or " Selfie with PRL  (Communist Era) "0,5 hrs. 

4. Groups from 15 to 35 participants

Tickets Adults - 38 PLN, Discount Tickets - 29 PLN

5. Groups from 36 to 50 participants

Tickets Adults - 34 PLN, Discount Tickets - 30 PLN

6. Groups from 51- 70 + participants

Tickets Adults  - 30 PLN,  Discount Tickets - 27 PLN

IV. Two Routes: "WORLD WAR II" and "COLD WAR " + "Selfie with PRL  (Communist Era) " 

Two Routes Duration 2 hrs.guiding tour+ sound frame (tape commentary from loudspeakers):

7. Groups from 15 to 35 participants

Tickets Adults - 44 PLN, Discount Tickets - 35 PLN 

8. Groups from 36 to 50 participants

Tickets Adults - 37 PLN, Discount Tickets - 32 PLN

9. Groups from 51- 70 + participants

Tickets Adults - 32 PLN, Discount Tickets - 29 PLN

GUIDING TOURS IN FOREIGN LANGUAGES:

If you are interested in exclusive tour in foreign languages with Live-speaking guide, tour shall be booked in advance. 

Additional charge for guiding in foreign languages:

- 120 PLN one route/one group

- 160 PLN two routes/one group


SUPER ANGEBOT 2021 !

Neues Angebot für fremdsprachige Gruppen, zur Kostensenkung, slebst-gefuerte Tour, Dauer ca. 1,5 Std. 

1. Organisierte Gruppe ab 15 Pers. bis 35 Pers.

1 Person 25 PLN / 22 PLN

2.   Organsierte Gruppe ab 30 Pers. - 50 Pers.

 1 Person 23 PLN/ 20 PLN

3.  Organsierte Gruppe ab 51 Pers. - 70 Pers.

 1 Person 20 PLN / 18 PLN


GRUPPENANGEBOT mit unserem Bunkerfuehrer: 
Aufgrund der epidemischen Bedrohung sind einige Informationen möglicherweise nicht mehr aktuell. Bitte kontaktieren Sie uns vor Ihrer Ankunft.

II. ANGEBOT FUER DIE GRUPPEN, EINE Route : "II Weltkrieg" oder:  "Kalter Krieg" " Selfie mit PRL /Leben im Sozialismus" Führung ca. 1 Std.  Guide und Audiobeschreibung

Ermäßigt : Kinder ab 6 Jahre , Schulkinder,bis 18Jahre Alt, Studenten, bis 26 Jahre alt. Kinder unter 5 Jahre frei

1.Organisierte Gruppe ab 15 Pers. bis 35 Pers. 

Erwachsene - 30 PLN , Ermäßigt - 25 PLN

2. Organsierte Gruppe ab 36 Pers. bis 50 Pers.

Erwachsene - 28 PLN, Ermäßigt - 23 PLN

3.Organisierte Gruppe ab 51 - 70 Pers. +

Erwachsene - 25 PLN,  Ermäßigt - 20 PLN

III. Neuheit ! für die Gruppen

1,5 FUEHRUNG / Zwei Routen: "II Weltkrieg 1 Std.+ " Kalter Krieg" oder "Selfie mit PRL/ das Leben im Sozialismus" 0,5 Std. Führung ca. 1,5 Std.1,5 stündige Tour mit Guide und Audiobeschreibung

4. Organisierte Gruppe ab 15 Pers. bis 35 Pers.

Erwachsene - 38 PLN, Ermäßigt - 29 PLN

5. Organsierte Gruppe ab 36 Pers. bis 50 Pers.

Erwachsene - 34 PLN, Ermäßigt - 30 PLN

6. Organisierte Gruppe ab 51- 70 Pers. +

Erwachsene - 30 PLN, Ermäßigt - 27 PLN

IV. Zwei Routen : "II Weltkrieg + "Kalter Krieg" + "Selfie mit PRL -das Leben im Sozialismus" Führung ca. 2 Std.

Eine zweistündige Tour mit Guide und Audiobeschreibung Ermäßigt : Kinder ab 6 Jahre , Schulkinder bis 18 Jahre, Studenten bis 26 jahre, Behinderte.  Kinder unter 5 Jahre frei

7. Organisierte Gruppe ab 15 Pers. bis 35 Pers. 

Erwachsene - 44 PLN, Ermäßigt - 35 PLN

8. Organsierte Gruppe ab 36 Pers. - 50 Pers.

Erwachsene - 37 PLN Ermäßigt - 32 PLN

9. Organisierte Gruppe ab 51- 70 Pers. +

Erwachsene - 32 PLN, Ermäßigt - 29 PLN

Führung IN IHRER SPRACHE: 

Es besteht die Möglichkeit BEI UNS einen fremdsprachigen Guide zu buchen 

für den Preis von:

- 120 PLN pro Gruppe/ pro Route 

- 160 PLN zwei Routen/ pro Gruppenach

Die vorgestellten Angebote stellen keine Angebote im Sinne von Artikel 66 ff. des polnischen bürgerlichen Gesetzbuchs dar.