Dla grup większych niż 10 osób oferujemy inne godziny zwiedzania tj.poza standardowym harmonogramem pokazanym na stronie Info-PL . Zadzwoń, aby zrobić rezerwacje dla swojej grupy. 

W związku z zagrożeniem epidemicznym niektóre informacje mogą być nieaktualne, prosimy o kontakt mailowy przed przyjściem.

Poniżej ceny biletów grupowych, obowiązują od 15 osób wzwyż.

Dear visitors, for the group more than 10 Persons the individual tour is available, please learn more-contact us (e-mail or phone line).

Due to the epidemic threat, some information may be out of date, please contact us before arrival.

New offer for foreign-language groups, for cost reduction:

"Entrance to the history of the city" 

30-minute tour of the tour "World War II" or "Cold War" with Audioguide at every exhibition without live commentary in selected languages: English, German, Danish, Swedish, French In this option is only for the group

Sehr geehrte Touristen, fuer Ihre Gruppe mehr als 10 Personen wir biten an die individuellen Touren, bitte rufen  Sie uns an oder schreiben Sie e-mail.

Aufgrund der epidemischen Bedrohung sind einige Informationen möglicherweise nicht mehr aktuell. Bitte kontaktieren Sie uns vor Ihrer Ankunft.

Neues Angebot für fremdsprachige Gruppen, zur Kostensenkung:

„Eintritt in die Stadtgeschichte” 30-minütige Besichtigung der Tour

„Zweiter Weltkrieg” oder „Kalter Krieg” mit Audioguide an jeder Ausstellung ohne Live-Guide-Kommentar in ausgewählten Sprachen: Englisch, Deutsch, Dänisch, Schwedisch, Französisch 

OFERTA GRUPOWA 

W związku z zagrożeniem epidemicznym niektóre informacje mogą być nieaktualne, prosimy o kontakt mailowy przed przyjściem.

II. OFERTA DLA GRUP  JEDNA TRASA: "II WOJNA ŚWIATOWA" albo trasa: "ZIMNA WOJNA - życie w PRL -u " jedna godzina , jedna z tras

Bilet ulgowy przysługuje:  uczniom, studentom do 26 lat, dzieciom od 6 lat. Dzieci do 5 roku życia zwiedzają gratis. Czas trwania zwiedzania z naszym przewodnikiem i ze ścieżką dźwiękową (audio komentarz)  1 h

1. Grupa zorganizowana od 15 os. - 35 os./cena za 1 os. 

Bilet normalny  25 zł,  Bilet ulgowy - 20 zł 2. 

2. Grupa zorganizowana od 36 os. - 50 os./cena za 1 os. 

Bilet normalny  23 zł , Bilet ulgowy - 20 zł 3. 

3. Grupa zorganizowana od 51 os. - 70+ os./cena za 1 os.

Bilet normalny - 20 zł Bilet ulgowy - 18 zł

III. NOWOŚĆ dla grup !!

1,5 h trasy zwiedzania z przewodnikiem i ścieżką dźwiękową (audio komentarz) 

TRASA: "II WOJNA ŚWIATOWA" 1 h + trasa: "ZIMNA WOJNA - życie w PRL-u" 0,5 h

4. Grupa zorganizowana od 15 os. - 35 os./cena za 1 os. 

Bilet normalny - 38 zł,  Bilet ulgowy - 29 zł

5. Grupa zorganizowana od 36 -50/cena za 1 os

Bilet normalny - 34 zł,  Bilet ulgowy - 30 zł

6. Grupa zorganizowana od 51- 70 os. +/cena za 1 os

Bilet normalny - 30 zł ,  Bilet ulgowy - 27 zł  

IV. DWIE TRASY: "II WOJNA ŚWIATOWA" + trasa: "ZIMNA WOJNA - życie w PRL-u"

Czas trwania zwiedzania z przewodnikiem i ze ścieżką dźwiękową (audio komentarz) 2 h

7. Grupa zorganizowana od 15 os. - 35 os/cena za 1 os..

Bilet normalny - 44 zł , Bilet ulgowy - 35 zł

8.  Grupa zorganizowana od 36 os. - 50 os./cena za 1 os.

Bilet normalny - 37 zł,  Bilet ulgowy - 32 zł  7.

9. Grupa zorganizowana od 51 do 70 os. +/cena za 1 os. 

Bilet normalny - 32 zł, Bilet ulgowy - 29 zł

Komentarz przewodnika w językach obcych:

Dopłata za przewodnika obcojęzycznego w godz: 9:30-13:00:

- 120 zł jedna trasa /jedna grupa

- 160 zł dwie trasy / jedna grupa

Dopłata za przewodnika obcojęzycznego po godz. 13:00

- 140 zł jedna trasa /jedna grupa
- 190 zł dwie trasy / jedna grupa

OFERTY SPECJALNE!!!

V. Nowa oferta dla grup obcojęzycznych od 9 osób  wzwyż! 

W celu obniżenia kosztów zwiedzania oferujemy skróconą wersję: II „Krok w historię miasta”  około 30-minutowe zwiedzanie Trasy II Wojna Światowa albo Zimna Wojna z komentarzem z taśmy odtwarzanym przy każdej wystawie w wybranym języku : angielski, niemiecki, szwedzki, francuski, duński.

Szczegóły oferty w żółtej tabeli na szczycie tej podstrony.

VI. NOWOŚĆ !! dla grup od 10 osób  

" Zwiedzanie z dreszczykiem " to przejście schronu  tylko z latarkami. Emocje gwarantowane! Czas przejścia:  1 godzina. Cena jak za 1 h zwiedzania.

Trasa: Zwiedzanie z dreszczykiem (1 h)  TYLKO DLA GRUP DOROSŁYCH i FIRM w sprzedaży regularnej okresowo ogłaszanej na stronie. 

GROUPS OFFER

Due to the epidemic threat, some information may be out of date, please contact us before arrival.

II. Offer for groups One Route:  "WORLD WAR II" or "COLD WAR - Communist Era"  Duration 1 hrs. guiding tour + sound frame (tape commentary from loudspeakers): 

Discount tickets: Children from 6, Students till 26, scholl childern till 18.

Children under 5 free.

1.Groups from 15 to 35 participants 

Tickets Adults - 25 PLN,  Discount Tickets - 22 PLN

2. Groups from 36 to 50 participants 

Tickets Adults - 23 PLN, Discount Tickets - 20 PLN

3. Groups from 51- 70 + participants 

Tickets Adults - 20 PLN,  Discount Tickets - 18 PLN

III.  NEW !!! for GROUPS

1,5 hrs Two Routes: "WORLD WAR II" 1 hrs. and "COLD WAR - Communist Era"0,5 hrs. 

4. Groups from 15 to 35 participants

Tickets Adults - 38 PLN, Discount Tickets - 29 PLN

5. Groups from 36 to 50 participants

Tickets Adults - 34 PLN, Discount Tickets - 30 PLN

6. Groups from 51- 70 + participants

Tickets Adults  - 30 PLN,  Discount Tickets - 27 PLN

IV. Two Routes: "WORLD WAR II" and "COLD WAR - Communist Era" 

Two Routes Duration 2 hrs.guiding tour+ sound frame (tape commentary from loudspeakers):

7. Groups from 15 to 35 participants

Tickets Adults - 44 PLN, Discount Tickets - 35 PLN 

8. Groups from 36 to 50 participants

Tickets Adults - 37 PLN, Discount Tickets - 32 PLN

9. Groups from 51- 70 + participants

Tickets Adults - 32 PLN, Discount Tickets - 29 PLN

GUIDING TOURS IN FOREIGN LANGUAGES:

If you are interested in exclusive tour in foreign languages with Live-speaking guide, tour shall be booked in advance. 

Additional charge between 9:30 a.m. to 1 p.m.

- 120 PLN one route/one group

Additional charge between for two tours 9:30 a.m. to 1 p.m.

- 160 PLN two routes/one group

Additional charge after 1:00 p.m.

- 140 PLN one route/one group

Additional charge for two toures after 1:00 p.m.

- 190 PLN two routes/one group 

GRAT DEAL!!

V. New offer for foreign-language groups, for cost reduction:"Entrance to the history of the city" 

30-minute tour of the tour "World War II" or "Cold War" with Audioguide at every exhibition without live commentary in selected languages: English, German, Danish, Swedish, French. See 

10. Groups from 9 to  19 participants

1 Person 20 PLN

11. Groups from 20 to 70 participants

1 Person 16 PLN

GRUPPENANGEBOT
Aufgrund der epidemischen Bedrohung sind einige Informationen möglicherweise nicht mehr aktuell. Bitte kontaktieren Sie uns vor Ihrer Ankunft.

II. ANGEBOT FUER DIE GRUPPEN, EINE Route : "II Weltkrieg" oder:  "Kalter Krieg-das Leben im Sozialismus" Führung ca. 1 Std.  Guide und Audiobeschreibung

Ermäßigt : Kinder ab 6 Jahre , Schulkinder,bis 18Jahre Alt, Studenten, bis 26 Jahre alt. Kinder unter 5 Jahre frei

1.Organisierte Gruppe ab 15 Pers. bis 35 Pers. 

Erwachsene - 25 PLN , Ermäßigt - 22 PLN

2. Organsierte Gruppe ab 36 Pers. bis 50 Pers.

Erwachsene - 23 PLN, Ermäßigt - 20 PLN

3.Organisierte Gruppe ab 51 - 70 Pers. +

Erwachsene - 20 PLN,  Ermäßigt - 18 PLN

III. Neuheit ! für die Gruppen

1,5 FUEHRUNG / Zwei Routen: "II Weltkrieg 1 Std.+ Kalter Krieg-das Leben im Sozialismus" 0,5 Std. Führung ca. 1,5 Std.1,5 stündige Tour mit Guide und Audiobeschreibung

4. Organisierte Gruppe ab 15 Pers. bis 35 Pers.

Erwachsene - 38 PLN, Ermäßigt - 29 PLN

5. Organsierte Gruppe ab 36 Pers. bis 50 Pers.

Erwachsene - 34 PLN, Ermäßigt - 30 PLN

6. Organisierte Gruppe ab 51- 70 Pers. +

Erwachsene - 30 PLN, Ermäßigt - 27 PLN

IV. Zwei Routen : "II Weltkrieg + Kalter Krieg-das Leben im Sozialismus" Führung ca. 2 Std.

Eine zweistündige Tour mit Guide und Audiobeschreibung Ermäßigt : Kinder ab 6 Jahre , Schulkinder bis 18 Jahre, Studenten bis 26 jahre, Behinderte.  Kinder unter 5 Jahre frei

7. Organisierte Gruppe ab 15 Pers. bis 35 Pers. 

Erwachsene - 44 PLN, Ermäßigt - 35 PLN

8. Organsierte Gruppe ab 36 Pers. - 50 Pers.

Erwachsene - 37 PLN Ermäßigt - 32 PLN

9. Organisierte Gruppe ab 51- 70 Pers. +

Erwachsene - 32 PLN, Ermäßigt - 29 PLN

Führung IN IHRER SPRACHE

Es besteht die Möglichkeit BEI UNS einen fremdsprachigen Guide zu buchen 

für den Preis von:von 9:30 bis 13:00

- 120 PLN pro Gruppe/ pro Route 

- 160 PLN zwei Routen/ pro Gruppenach

nach 13:00

- 140 PLN pro Gruppe/ pro Route 
- 190 PLN zwei Routen/ pro Gruppe

SUPER ANGEBOT !!

Neues Angebot für fremdsprachige Gruppen, zur Kostensenkung:

V. „Eintritt in die Stadtgeschichte” 30-minütige Besichtigung der Tour „Zweiter Weltkrieg” oder „Kalter Krieg” mit Audioguide 

Dauer ca.30'

an jeder Ausstellung ohne Live-Guide-Kommentar in ausgewählten Sprachen: Englisch, Deutsch, Dänisch, Schwedisch, Französisch .In dieser Option zahlt die Gruppe nur für die Tickets mit Ermaessigung 

10. Organisierte Gruppe ab 9 Pers. bis 19 Pers. 

1 Person 20 PLN

11.  Organsierte Gruppe ab 20 Pers. - 70 Pers.

 1 Person 16 PLN

Die vorgestellten Angebote stellen keine Angebote im Sinne von Artikel 66 ff. des polnischen bürgerlichen Gesetzbuchs dar.