Trasa nr 1 "Druga Wojna Światowa" - oznaczona strzałkami czerwonymi.
Trasa nr 2 "Zimna Wojna" - trasa oznaczona strzałkami niebieskimi
Trasa nr 3 "Selfie z prl-em" trasa oznaczona strzałkami zóltymi - rozbawia i rozśmiesza

  • DLA OSOB NIEZORGANIZOWANYCH DO 15 OS.:

38 zł/os. normalny

30 zł ulgowy dzieci, młodzież do 18 roku życia
35 ZŁ  emeryci, renciści (polska legitymacja) i studenci (do 26 lat)

30 zł dla "Karty dużej rodziny"

  • Bilet rodzinny:

2+1 / 1+2 (Rodzice / OPIEKUNOWIE + DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA / JEDEN RODZIC/OPIEKUN + DWOJE DZIECI) 90 zł

Każde dodatkowe dziecko 30 zł

1+1 (Jeden Rodzic/Opiekun + DZIECKO) 60 zł

Każde dodatkowe dziecko 30 zł

  • 10% zniżki dla Posiadaczu Szczecińskiej Karty Turystycznej od biletu standardowego


  • Entrance fee for people who are not organized in a group (i.e. less than 15 people):

Tickets for all three exhibitions / duration in average 1,5 hrs.:

38 PLN / normal

35 PLN / students (up to 26 years of age), ritered

30 PLN / reduced for children and young people up to 18 years of age

  •  10% discount for holders of the Szczecin Tourist Card

 Familly tickets : 2+1, 1+2 -90 PLN additional child 30 PLN


  • Eintrittspreis für Personen, die nicht in einer Gruppe organisiert sind (d. h. weniger als 15 Personen):

Tickets fuer drei Austellungen / dauer ca. 1,5 Std.:

38 PLN / Normal

35 PLN / Studenten (bis 26 Jahre)

30 PLN / Ermäßigt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

  • 10% Rabatt für Inhaber der Stettiner Touristenkarte
Familientickets: 21, 1+2 90 PLN