Bilet NA TRZY TRASY / średni czas zwiedzania ok.1,5 h

DLA OSOB NIEZORGANIZOWANYCH DO 15 OS.:

38 zł/os. normalny

30 zł ulgowy dzieci, młodzież do 18 roku życia
35 ZŁ  emeryci, renciści (polska legitymacja) i studenci (do 26 lat)

30 zł dla "Karty dużej rodziny"

Bilet rodzinny:

2+1 / 1+2 (Rodzice / OPIEKUNOWIE + DZIECKO DO 18 ROKU ŻYCIA / JEDEN RODZIC/OPIEKUN + DWOJE DZIECI) 90 zł

Każde dodatkowe dziecko 30 zł

1+1 (Jeden Rodzic/Opiekun + DZIECKO) 60 zł

Każde dodatkowe dziecko 30 zł

10% zniżki dla Posiadaczu Szczecińskiej Karty Turystycznej od biletu standardowego 

 -------------------------------------------------------------

Entrance fee for people who are not organized in a group (i.e. less than 15 people):

Tickets for all three exhibitions / duration in average 1,5 hrs.:

38 PLN / normal

35 PLN / students (up to 26 years of age), ritered

30 PLN / reduced for children and young people up to 18 years of age

 10% discount for holders of the Szczecin Tourist Card

 Familly tickets : 2+1, 1+2 -90 PLN additional child 30 PLN
------------------------------------------------

Eintrittspreis für Personen, die nicht in einer Gruppe organisiert sind (d. h. weniger als 15 Personen):

Tickets fuer drei Austellungen / dauer ca. 1,5 Std.:

38 PLN / Normal

35 PLN / Studenten (bis 26 Jahre)

30 PLN / Ermäßigt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

10% Rabatt für Inhaber der Stettiner Touristenkarte
Familientickets: 21, 1+2 90 PLN