Dla grup od 9 os. / Groups / Gruppen

Kliknij,  aby powiększyć!


 

II. OFERTA DLA GRUP 

JEDNA TRASA: "II WOJNA ŚWIATOWA" albo trasa: "ZIMNA WOJNA - życie w PRL-u" jedna godzina , jedna z tras

Bilet ulgowy przysługuje: 

uczniom, studentom, emerytom, rencistom, niepełnosprawnym, dzieciom od 6 lat. Dzieci do 5 roku życia zwiedzają gratis.

Czas trwania zwiedzania z naszym przewodnikiem i ze ścieżką dźwiękową (audio komentarz) 1 h


1. Grupa zorganizowana od 9 os. - 19 os./cena za 1 os.

Bilet normalny  22 zł

Bilet ulgowy - 17 zł

2. Grupa zorganizowana od 20 os. - 70 os./cena za 1 os.

Bilet normalny - 17 zł

Bilet ulgowy - 15 zł


3. Grupa zorganizowana od 70 os. +Bilet normalny - 15 zł Bilet ulgowy - 12 zł Dwie godziny zwiedzania z przewodnikiem i ścieżką dźwiękową (audio komentarz)


DWIE TRASY: "II WOJNA ŚWIATOWA" + trasa: "ZIMNA WOJNA - życie w PRL-u" Bilet ulgowy przysługuje: uczniom, studentom, emerytom, rencistom, niepełnosprawnym, dzieciom od 6 lat. Dzieci do 5 roku życia zwiedzają gratis. Czas trwania zwiedzania z przewodnikiem i ze ścieżką dźwiękową (audio komentarz) 2 h


5. Grupa zorganizowana od 9 os. - 19 os/cena za 1 os..
Bilet normalny - 32Bilet ulgowy - 27 zł


6. Grupa zorganizowana od 20 os. - 70 os./cena za 1 os. Bilet normalny - 28 zł Bilet ulgowy - 23 zł 


7. Grupa zorganizowana od 70 os. +/cena za 1 os. Bilet normalny - 24 zł Bilet ulgowy - 20 zł


NOWOŚĆ dla grup "Odkryj więcej" 1,5 h trasy zwiedzania z przewodnikiem i ścieżką dźwiękową (audio komentarz)  Bilet ulgowy przysługuje: uczniom, studentom, emerytom, rencistom, niepełnosprawnym, dzieciom od 6 lat. Dzieci do 5 roku życia zwiedzają gratis. Czas trwania zwiedzania z przewodnikiem i ze ścieżką dźwiękową (audio komentarz)  1,5 h


TRASA: "II WOJNA ŚWIATOWA" 1 h + trasa: "ZIMNA WOJNA - życie w PRL-u" 0,5 h 9. Grupa zorganizowana od 9 os. - 19 os./cena za 1 os. Bilet normalny - 27 zł Bilet ulgowy - 22 zł


10. Grupa zorganizowana od 20-70/cena za 1 os. Bilet normalny - 22 zł Bilet ulgowy - 19 zł


11. Grupa zorganizowana od 70 os. +/cena za 1 os.

Bilet normalny - 21 zł

Bilet ulgowy - 16 zł

W przypadku zwiedzań po godz. 13:00 grupa może być obciążoną opłatą dodatkową w wysokości 30 zł. Szczegóły proszę ustalić w biurze.


Komentarz przewodnika  w językach obcych: Dopłata za przewodnika obcojęzycznego w godz: 9:30-13:00: - 120 zł jedna trasa /jedna grupa - 160 zł dwie trasy / jedna grupa


Dopłata za przewodnika obcojęzycznego po godz. 13:00

- 140 zł jedna trasa /jedna grupa
- 190 zł dwie trasy / jedna grupa


Nowa oferta dla grup obcojęzycznych od 9 osób  wzwyż, w celu obniżenia kosztów zwiedzania oferujemy skróconą wersję: II „Krok w historię miasta”  około 30-minutowe zwiedzanie Trasy II Wojna Światowa albo Zimna Wojna z komentarzem z taśmy odtwarzanym przy każdej wystawie w wybranym języku : angielski, niemiecki, szwedzki, francuski, duński


Cena dla grupy : 12.  9-19 osób /15 zł od osoby; 13. 20-70 osób /10 zł od osoby 

W tej ofercie grupa płaci tylko za zwiedzanie w obniżonej cenie z około 30% rabatem. Nie pobieramy opłaty za przewodnika mówiącego w języku obcym  albo:  III. "Poczuj to sam" 1h. 

Jednogodzinne zwiedzanie wystawy II Wojna Światowa, bez przewodnika tylko z opiekunem grupy. 

Cena dla grupy : 12.  9-19 osób /18 zł od osoby; 13.  20-70 osób /15 zł od osoby Tylko z przyczyn od nas niezależnych, szczególnie decyzji władz państwowych, sił wyższych, zwiedzanie może zostać odwołane.

----------------------------------------------------

NOWOŚĆ !! dla grup od 9 osób

1,5 h trasy zwiedzania z przewodnikiem i ścieżką dźwiękową (audio komentarz).1 h Trasy II Wojna Światowa + 0,5 h Trasy "Zimna Wojna" 

albo

" Zwiedzanie z dreszczykiem " to przejście obu tras schronu w wersji skróconej i co najważniejsze tylko z latarkami. Emocje gwarantowane! Czas przejścia:  1 godzina

Trasa: Zwiedzanie z dreszczykiem (1 h)  TYLKO DLA GRUP DOROSŁYCH i FIRM w sprzedaży regularnej okresowo ogłaszanej na stronie. 

II. Offer for groups One Route: 

"WORLD WAR II" or "COLD WAR - Communist Era" 

Duration 1 hrs. guiding tour + sound frame (tape commentary from loudspeakers):

Children from 6, Students, Seniors.Children under 5 free.


1.Groups from 9 to 19 participants

Tickets Adults - 22 PLN

Discount Tickets - 17 PLN


2. Groups from 20 to 70 participants

Tickets Adults - 17 PLN

Discount Tickets - 15 PLN


3. Groups from 70 + participants

Tickets Adults - 15 PLN

Discount Tickets - 12 PLN


Two Routes: "WORLD WAR II" and "COLD WAR - Communist Era" 

Two Routes Duration 2 hrs.guiding tour+ sound frame (tape commentary from loudspeakers):


5. Groups from 9 to 19 participants

Tickets Adults - 32 PLN

Discount Tickets - 27 PLN


6. Groups from 20 to 70 participants

Tickets Adults - 28 PLN

Discount Tickets - 23 PLN


7. Groups from 70 + participants

Tickets Adults - 24 PLN

Discount Tickets - 20 PLN


NEW !!! 

for GROUPS

Two Routes: "WORLD WAR II" 1 hrs. and "COLD WAR - Communist Era"0,5 hrs. Two Routes Duration 1,5 hrs.


9. Groups from 9 to 19 participants

Tickets Adults - 27 PLN

Discount Tickets - 22 PLN


10. Groups from 20 to 70 participants

Tickets Adults - 22 PLN

Discount Tickets - 19 PLN


11. Groups from 70 + participants

Tickets Adults - 21 PLN 
Discount Tickets - 16 PLN


New offer for foreign-language groups, for cost reduction:

"Entrance to the history of the city" 

30-minute tour of the tour "World War II" or "Cold War" with Audioguide at every exhibition without live commentary in selected languages: English, German, Danish, Swedish, French In this option is only for the group , the discount price include the entry (tickets) with discount of approx 30% and no charge for the foreign-language guide. Great deal! Price 


for groups 9-19 persons 

- 15 zł p.P.,

20-70 persons - 10 zł p.P.


GUIDING TOURS IN FOREIGN LANGUAGES:

At 12 o'clock we don't guarantee the guiding tour in foreign lanuages.

We offer free scripts to read in English, German, Danish, Swedish, Italian and French. For minimum 8 of participants we offer only sound frame (tape commentary from loudspeakers) in the tickets price in English, German, Danish, Swedish and French.Then our guide must be transleted by your tour Assistant.

If you are interested in exclusive tour in foreign languages with Live-speaking guide, tour shall be booked in advance. 
Additional charge between 9:30 a.m. to 1 p.m.

- 120 PLN one route/one group

Additional charge between for two tours 9:30 a.m. to 1 p.m.

- 160 PLN two routes/one group

Additional charge after 1:00 p.m.

- 140 PLN one route/one group

Additional charge for two toures after 1:00 p.m.

- 190 PLN two routes/one group

Only for reasons beyond our control, especially decisions of national authorities, force majeure and security risks of the visitor caused by the renovation of the railway station, the visit can be cancelled

The presented deals does determine an offer with the meaning of article 66 et seq. of the polish civil code.

II. ANGEBOT FUER DIE GRUPPEN

EINE Route : "II Weltkrieg" oder: 

"Kalter Krieg-das Leben im Sozialismus" Führung ca. 1 Std. 

Guide und Audiobeschreibung

Ermäßigt : Kinder ab 6 Jahre , Schulkinder, Studenten, Senioren, Behinderte. Kinder unter 5 Jahre frei


1. Organisierte Gruppe ab 9 Pers. bis 19 Pers.

Erwachsene - 22 PLN
Ermäßigt - 17 PLN


2. Organsierte Gruppe ab 20 Pers. bis 70 Pers.

Erwachsene - 17 PLN
Ermäßigt -
 15 PLN


3.Organisierte Gruppe ab 70 Pers. +Erwachsene - 15 PLN

Ermäßigt - 12 PLN


Zwei Routen : "II Weltkrieg + Kalter Krieg-das Leben im Sozialismus" Führung ca. 2 Std.

Eine zweistündige Tour mit Guide und Audiobeschreibung

Ermäßigt : Kinder ab 6 Jahre , Schulkinder, Studenten, Senioren, Behinderte. Kinder unter 5 Jahre frei


5. Organisierte Gruppe ab 9 Pers. bis 19 Pers.

Erwachsene - 32 PLN
Ermäßigt - 27 PLN


6. Organsierte Gruppe ab 20 Pers. - 70 Pers.

Erwachsene - 28 PLN

Ermäßigt - 23 PLN


7. Organisierte Gruppe ab 70 Pers. +

Erwachsene - 24 PLN 
Ermäßigt - 20 PLN


Neuheit ! 

für die Gruppen

1,5 FUEHRUNG / Zwei Routen: "II Weltkrieg 1 Std.+ Kalter Krieg-das Leben im Sozialismus" 0,5 Std. Führung ca. 1,5 Std.

1,5 stündige Tour mit Guide und Audiobeschreibung


9. Organisierte Gruppe ab 15 Pers. bis 19 Pers.

Erwachsene - 27 PLN

Ermäßigt - 22 PLN


10. Organsierte Gruppe ab 20 Pers. bis 70 Pers.

Erwachsene - 22 PLN
Ermäßigt -
 19 PLN


11. Organisierte Gruppe ab 70 Pers. +

Erwachsene - 21 PLN
Ermäßigt - 
16 PLN

oder „Eintritt in die Stadtgeschichte” 30-minütige Besichtigung der Tour „

Zweiter Weltkrieg” oder „Kalter Krieg” mit Audioguide an jeder Ausstellung ohne Live-Guide-Kommentar in ausgewählten Sprachen: Englisch, Deutsch, Dänisch, Schwedisch, Französisch 
In dieser Option zahlt die Gruppe nur für die Tickets mit 30% Ermaessigung 
Seperpreis!


Preis für Gruppen: 9-19 Personen - 15 zł p.P.,  20-70 Personen - 10 zł p.P.


Führung IN IHRER SPRACHE

Die Besichtigung in Fremdsprachen ist um 12 Uhr oder um 13 Uhr nicht garantiert. Sie erhalten Lesetexte in verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Schwedisch, Dänisch, Italienisch, Spanisch und Französisch).

Für Gruppen ab 8 Personen bieten wir Führungen auch zu anderen Zeiten an, im Preis inbegriffen bieten wir die Audiobeschreibung in folgenden Sprachen an: Englisch, Deutsch, Schwedisch, Dänisch und Französisch. Ihr Reiseleiter übersetzt dann den Livekommentar des Guides.


Zusätzlich besteht die Möglichkeit BEI UNS einen fremdsprachigen Guide zu buchen für den Preis von:

von 9:30 bis 13:00

- 120 PLN pro Gruppe/ pro Route 
- 160 PLN zwei Routen/ pro Gruppe

nach 13:00

- 140 PLN pro Gruppe/ pro Route 
- 190 PLN zwei Routen/ pro Gruppe


Neues Angebot für fremdsprachige Gruppen, zur Kostensenkung:

„Eintritt in die Stadtgeschichte” 30-minütige Besichtigung der Tour 

„Zweiter Weltkrieg” oder „Kalter Krieg” mit Audioguide an jeder Ausstellung ohne Live-Guide-Kommentar in ausgewählten Sprachen: Englisch, Deutsch, Dänisch, Schwedisch, Französisch 
In dieser Option zahlt die Gruppe nur für die Tickets mit 30% Ermaessigung 
Seperpreis!


Nur aus von uns nicht vertretbaren Gründen, insbesondere Entscheidungen staatlicher Behörden, in Fällen höherer Gewalt oder Sicherheitsrisiken der Besucheraufgrund der Bahnhofsrenovierung kann eine Führung abgesagt werden.

Die vorgestellten Angebote stellen keine Angebote im Sinne von Artikel 66 ff. des polnischen bürgerlichen Gesetzbuchs dar.